top of page

Om
Sönerna

Sönerna är en manskör vid Södermanlands-Nerikes nation. Kören grundades våren 2021.

Kören

Sönerna är en manskör som satsar på en rolig och utvecklande musikalisk gemenskap. Varje termin genomför vi två större konserter i egen regi, och vi ses och hörs ofta på nationens gasquer och sittningar. Dessutom uppträder vi ofta i mindre grupper som underhållning på middagar och dylikt utanför nationsvärlden. En gång per år genomför vi en resa eller turné för att uppträda på annan ort, såväl inrikes som utrikes. Sönerna repeterar på torsdagar 18.30-21.30 på Södermanlands-Nerikes nation.

Konsertbild 2.png

Foto: Tiemo Schramm

martin hellberg.jpeg

Foto: Knud Mortensen

Vår dirigent

Martin Hellberg är utbildad kördirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och studerar nu till kyrkomusiker, även det på KMH. Han har trots sin unga ålder ett omfattande CV med flera prominenta meriter. Sommaren 2022 utnämndes han till “most perspective conductor born after 1997” på International Choral Conductors’ Competition i Preveza. I juni 2023 kom han på andra plats i Northern Choir Conducting Competition. Martin är sedan 2022 korist och assisterande dirigent i S:t Jacobs Kammarkör och vikariera sedan januari i Hägerstens Kammarkör. Mellan åren 2019 och 2022 ledde han Södermanlands- Nerikes nations blandkör SNerikekören. SNerikekören.

Historia

Det var när tiden i en gymnasiekör i Uppsala gick mot sitt oundvikliga slut som en grupp kamrater bestämde sig för att de ännu inte var färdiga med vare sig föreningsliv eller körsång. De samlade därför ihop en grupp duktiga och sångkunniga människor ur körens avgångskull, och började sedan leta efter någon som kunde leda det nya projektet musikaliskt.

Två år tidigare hade gymnasiekörens dåvarande dirigent Martin Hellberg haft samma idé - en oförverkligad vision om en fortsatt verksamhet med de sångare han själv träffat under sin gymnasietid. Han var därför inte svårövertygad när han tillfrågades att delta i kören som dess sånganförare och dirigent.

Så skapades idén om den nationskör som sedan blev Sönerna våren 2021. Kören hade sedan sin första konsert samma höst, och möttes med fullsatt publik och stående ovationer. Februari 2022 erkändes Sönerna formellt som förening vid Snerikes nation, och påbörjade så sin resa som officiell nationskör i Uppsala.

IMG_5757.jpg

Galleri

Våra korister

Förste tenor

Andreas Bodegård

Dennis Bucher

Albin Cato

Ludvig Johansson

Ossian Mikko

Jacob Ringström

Nils Rörby

Tiemo Schramm

Klara Westman

Marcus Wiig

 

Förste bas

Victor Bylund

Olof Carlberg

Anton de Geer

Lukas af Geijerstam

Daniel Holmqvist

Hannes Hovmöller

Ture Håkansson

Martin Höög

Ivan Noreland

Johan Raab

Andre tenor

Zakarias Brounéus

Thor Edoff Stolt

Emil Florin

Henry Kontturi

Joen Marklund

Albin Palm

Felix Reineck 

Fredrik Sjögren

Gustav Sjöstedt Eriksson

Andre bas

Lukas de Bruin

Pascal Gardström

Navid Jerström

Oscar Nilsson

Arvid Pettersson Sjöberg

Viktor Rudfeldt

Gustaf von Sydow

Jonatan Wilund

IMG_5998_edited.jpg

Om Södermanlands-

Nerikes nation

Södermanlands-Nerikes nation, ofta kallat Snerikes, är en av Uppsalas 13 studentnationer. Nationen grundades år 1805 genom sammanslagningen av två redan existerande nationer, Södermanlands och Nerikes. Båda nationerna hade existerat långt innan sammanslagningen - 1595 respektive 1648. Södermanlands nations grundande i slutet av 1500-talet gör den till Nordens äldsta nation.

År 1897 invigdes Snerikes nuvarande nationshus, beläget på S:t Olofsgatan 14. Med sina 6,000 medlemmar är Snerikes nation idag en av Uppsalas största.

Foto: Joel Carlberg

bottom of page